Inlägget gjort

Min luftvärmepump uppför sig konstigt, vad ska jag göra?

Om luftvärmepumpen uppför sig onormalt kan du börja med att stänga av den med fjärrkontrollen och sedan bryta strömmen under 20 minuter så den nollställer sig. Gör sedan en omstart och se om du med hjälp av manualen kan uttyda eventuell felkod innan du kontaktar oss.