Inlägget gjort

Kan jag skjuta upp förfallodatum på min faktura?

Kredittiden är 10 dagar från fakturadatum. Betalas inte faktura i tid har Varmt & Skönt rätt till påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt räntelagen. Obetalda fakturor kan komma att överlämnas till inkasso. Har du frågor så går det bra att kontakta oss.