Inlägget gjort

Hur effektiv är en luftvärmepump i stark kyla?

De bättre luftvärmepumparna har en verkningsgrad på runt 2 till 2,5 vid -15°C och de allra bästa modellerna klarar runt 2,5 ända ner till -25°C.