Integritetspolicy

Integritetspolicy

Våra kunders förtroende utgör grunden för vår verksamhet. Förtroendet bygger på respekt och skydd för kundernas personliga integritet. Detta skydd upprätthåller vi genom att behandla den information våra kunder anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. I sammanhang där personuppgifter eller annan information behandlas av Varmt & Skönt i Stockholm Holding AB, eller av någon annan för Varmt & Skönt i Stockholm Holding AB:s räkning, vidtas rimliga åtgärder för att skydda uppgifter från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse.

Information enligt personuppgiftslagen (PuL)
Personuppgiftsansvarig:
Varmt & Skönt i Stockholm Holding AB
Org.nr 556752-0241
Box 4004
132 04 Saltsjö-Boo
Telefon 08 – 715 16 40

Enligt personuppgiftslagen (1998:2004) får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. När du gör ett köp på Webbplatsen eller på annat sätt blir kund hos Varmt & Skönt i Stockholm Holding AB godkänner du att vi lagrar de uppgifter vi behöver för att kunna fullfölja våra åtaganden.
För att hålla personuppgifterna aktuella kan Varmt & Skönt i Stockholm Holding AB komma att komplettera dem genom att hämta in uppgifter från privata och offentliga register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressregister, SPAR.
Vi dokumenterar den kommunikation vi har med våra kunder för att kunna leverera bästa möjliga service och följa upp ärenden. Vi kommer aldrig lämna ut våra kunders personuppgifter till tredje part.
Om du önskar information kring vilka personuppgifter Varmt & Skönt i Stockholm Holding AB behandlar om dig så kan du skicka en skriftlig, av dig undertecknad, begäran till: Varmt & Skönt, Box 4004, 132 04 Saltsjö-Boo. Till samma adress kan du också anmäla om du vill begära en rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift.

Cookies

Webbplatsen (Varmt & Skönt i Stockholm Holding AB) använder cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information för att hjälpa Webbplatsen att identifiera och följa användare och som används för att förbättra Webbplatsen för dig. Det finns två typer av cookies. Den permanenta cookien sparar en fil på din dator för att kunna anpassa Webbplatsen efter dina önskemål, val och intressen eller det faktum att du besökt sidan tidigare. Sessionscookien skickas mellan din dator och servern under tiden du besöker Webbplatsen och försvinner när du stänger din webbläsare. Du kan i din webbläsare välja att inte acceptera cookies, men då kommer Webbplatsen inte att fungera optimalt och det går inte att logga in eller genomföra köp.
Webbplatsen använder både permanenta cookies och sessionscookies. Permanenta cookies används för att du inte upprepade gånger ska få viss engångsinformation och sessionscookies används för att du ska kunna logga in på olika tjänster. Under tiden för ditt första besök på Webbplatsen blir din webbläsare tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop dig som användare med andra användare. På vår Webbplats används cookies exempelvis för att hålla koll på din kundvagn, dina inställningar och vilka sidor du besökt för att kunna ge dig en bättre kundupplevelse och support.

Länkar

Varmt & Skönt kan länka från Webbplatsen till andra webbplatser som ligger utanför Varmt & Skönt:s kontroll, och webbplatser utanför Varmt & Skönt:s kontroll kan länka till Webbplatsen. Varmt & Skönt är inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Kunden tillhandahåller på andra webbplatser. Kunden bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbplatsen.

Kontakta vår Kundservice om ni har några frågor eller önskar hjälp.