Luftvärmepumpar


 
För beställning av installation tryck på rubriken "Installationer" under Luftvärmepumpar på vänsterspalten.

Kylinstallationer endast efter offertförfarande.
 
För dig som har en luft/luftvärmepump, läs igenom våra tips för bästa funktion, klicka här!
 
Luft/luftvärmepumpen snart i var mans hem.
Den idag förhållandevis billiga luft/luftvärmepumpen hjälper alla hus att få ett varmare och skönare klimat samtidigt som den sparar pengar i uppvärmningskostnad.
För att ni skall få ut maximal funktion från er luftvärmepump är den beroende av rätt placering och fläkten arbetande på hög hastighet.
För att få maximal livslängd skall värmepumpen installeras av en certifierad installatör, detta gäller även för att ni skall kunna åberopa garanti från tillverkaren.
 
Varmt & Skönt AB är Certifierade för kyla.
När vi utfört en installation av en luft/luftvärmepump har ni både tryggheten att den är korrekt monterad och har full garanti från tillverkaren.
 
OBS! Tillverkarna har olika typer av garantitider och vissa kräver att ni som kund registrerar er på tillverkarens hemsida. Normalt är kravet för en service/rengöring av er värmepump för att få en förlängd garanti. Kontrollera med företaget där värmepumpen köpts.
 
De flesta butiker, varuhus och försäljningsbolag i Sverige nyttjar oss som installatör för att slutkunden skall få ovanstående trygghet på köpet.
 
Vi använder avancerade logistiksystem där kunderna bokas och information går ut till kunden med både mail och SMS. Installatörerna får samma information i en handdator vilket gör systemet mycket tillförlitligt.
 
Varuhuset eller säljorganisationen registrerar kunderna på vår nätsida och kan följa installationsförloppet. Vi jobbar ständigt på att förbättra systemet för att tillgodose allas behov.
 
Standardinstallation luftvärmepump privatperson
Med standardinstallation av luftvärmepump avses en pump i storleken 3-7 kW med rördimension 1/4 - 3/8 med 1 st innerdel.
· En rörlängd av max fem meter med täckkanaler och 5 meter                 kondensvattenslang.
· Inomhusdel maxhöjd 2,5 meter.
· Väggkonsol och gummibussningar för utomhusdel, placering max 1,5 m från marknivå.
· Tätning av väggenomföring, fasadskador ersätts ej.
· Elkabel (matarkabel) max 10 meter från elcentral till pump alt. till ledig eldosa. 2-polig strömbrytare.
· Igångsättning och test av värmepump
· Instruktion till kund om handhavande
· Resor av max 10 mil ToR från försäljningsstället eller större orter. Normal väntetid är ca 1-5 veckor men avlägsna orter kan ha något längre hantering för att undvika extra reskostnad.
· Håltagning genom yttervägg av trä och tegel, övriga se tillkommande kostnader.
· Supporttjänst under ett år av Varmt & Skönt AB, ring för att få hjälp och råd gällande luft/luftvärmepumpens installation och funktion.
· Installationsprotokoll.
· Grovstädning, ej emballage.


Tillkommande kostnader i samband med standardinstallationen, inkl. moms:

· För varje extra meter rör inkl. efterfyllning debiteras                    442: -
· För varje extra meter elkabel debiteras: (tillkommer ev. håltagning     119:-
· Utedel förberedd för två innerdelar tillkommer för innerdel 2
inklusive 5 meter rör: 3 338:-

  • Fler än två innerdelar:                                                                      offert
  • Kondensvattenpump inkl. 1 timmes montering:                              2 336:-
  • Montering av värmekabel i tråg:                                                         656:-
  • Montering av värmepumpsskydd:                                                      650:-
  • Utbyggnad av elcentral inkl material                                               3 125:-
  • Bilersättning utöver ingående antal mil:                                               69:-

· Ersättning för bilresa utöver ingående antal, timdebitering          558:
· Håltagning i betong /sten                                                                    3 445: -
· Håltagning i betong/m. tjocklek >200 mm                                            offert
· Håltagning i eternit, blandad sten od.                                                 offert
· Montage av utedel på tak                                                                   offert
· Vid installationer på öar tillkommer kostnader för transporter och restid.
· Installation på öar där servicebil ej kan medföras tillkommer 1306: -
· Byte till markstativ (kund måste i dessa fall gjuta ett eget
betongfundament i måtten: 100 x 60 cm, placerat ca 10 cm
från yttervägg. Kund kan också ha ett underlag av plattor eller
dylikt viktigt är att underlaget är stabilt). 956: -
· Övriga arbeten  520:-

 
 
Avbokning
· Avbokning av installations tid mindre än 48 timmar till 24 timmar
· före bokad installation samt om kund ej är hemma alt. nyckel ej
· tillgänglig debiteras kund.                                                              1 000: -
· Som ovan men mindre än 24 timmar.                                            2 500: -
· Som ovan men avbokning samma dag som installationen skall
· utföras.                                                                                         3 750:
 
Ovanstående kostnader meddelas alltid kund innan arbete påbörjas. 
Särskilda villkor

· Om kondensvattenpump krävs skall detta noteras i beskrivningsfältet när ärendet registreras.
· Specialstativ, om särskilt stativ krävs skall detta alltid tas med oss i förväg.
· Skylift och/eller ställningsmaterial i de fall innerdel eller utedel skall monteras högre än tillåtet skall detta vara beställt och monterat av kund och ni noterar detta i beskrivningsfältet.
· Vid registrering av order som har tillkommande eller övriga kostnader skall information lämnas i beskrivningsfältet så att bokningen kan ta höjd för den extra tiden som krävs för att montera värmepumpen.
· Vi räknar med att en standardinstallation tar ca 4 timmar. Ovanstående info är således viktig för bokningen.
· Tillkommande kostnader skall slutkunden ha fått kännedom av er vid införsäljning.
· När vi har mottagit en order om installation/service kontaktar vi kunden per brev inom max 1 arbetsvecka för att boka in en tid för installation.
· Demontage av befintlig pump kostar inte extra om befintlig el kan återanvändas. Kunden får dock frakta bort den gamla pumpen själv.
· Offert frågor, kontakta vår support innan installation.
· Priserna gäller privatperson i villa eller radhus o.d. Ej företag.
· Vi kan fakturera direkt till privatperson med tillägg för administrativ kostnad.*ROT-bidrag:
· Ägaren måste vara beställaren av installationen.
· Ägaren måste vara berättigad till rotbidrag och ha tillgång till skatteavdrag och får ej redan ha utnyttjat sin del från skatteverket.
· Notera ägarens personnummer.
· Notera fastighetsbeteckningen.
· Om skatteverket nekar utbetalningen faktureras kunden ROT bidragsbeloppet.
· I de fall vi fakturerar kunden skall det alltid noteras ovanstående när ärendet registreras, vi lägger på en administrativ avgift för handläggningen av ROT.

Glöm inte att nyttja det återinförda Rotavdraget och spara tusenlappar på en korrekt utförd installation.
Från och med måndagen den 8 december 2008 kan du få avdrag om du reparerar, bygger om eller till din bostad (ROT)!
Man kan få avdrag för både hushållsnära tjänster och bygg- och reparationstjänster med HALVA ARBETSKOSTNADEN, som får vara högst 100 000 kr per år. Skattesubventionen blir då totalt 50 000 kr.
Avdraget gäller ägare av småhus och innehavare av bostadsrätter.
Passa på att investera i en värmepump och reducera installationskostnaden med ca 2 000 kr.
 
ROTAVDRAGET FROM 1 JULI 2009:
När det gäller nya reglerna from 1 juli-09 så blir skillnaden att butiken som säljer en värmepump med installation nyttjar blanketten SKV 4529 LADDA NER HÄR.
Ni anger avdragsgilla arbetskostnaden, vad kunden betalt samt vilket belopp Skatteverket skall betala till er.
 
 
Ni fyller i kundens personnummer, Fastighetsbeteckning samt kollar att personen verkligen är ägaren av fastigheten och inte har förbrukat sitt Rot-avdrag.
Skicka blanketten till Skatteverket och ni får ersättningen utbetald efter ca 10 dagar.
Kontrollera vad som ingår förutom installation av värmepump och vad du som säljer skall göra och slutkunden skall tänka på HÄR.
 
Beloppet som är materialkostnad i en standardinstallation är alltid 1 219:- inkl. moms och är samma för alla.
Exempel: (standard luft/luftinstallation 5 770:- exkl. moms)
Standardinstallation 7 213:- inkl moms.
Materialkostnad       1 219:- inkl.moms
Arbetskostnad         5 994:- inkl. moms
Hälften av arbetskostnaden är avdragsgill 2 997:-

Slutpris för privatperson blir då: 4 216:- inkl. moms
(administrativ avgift tillkommer)
Beloppet kan variera i olika butiker men materialkostnaden för en standardinstallation är alltid detsamma.
 

BilagaStorlek
03_Standardprislista_word_2011_exkl._moms.pdf24.73 kB

Nyheter

Warm & Comfortable-your partner for service of many services!Here is a selection of products we install at reasonable prices: Läs mer...
Tänk på detta innan du felanmäler din värmepump! Tips och råd hur du använder din luft/luftvärmepump för att få bästa effekten.
Värmepumpar är ett av de bästa sätten att komplettera ert värmesystem i fastigheten för att få en mer ekonomisk uppvärmning. Läs mer...

Partners

partners

kundservice

08-7151640

Fax: 08-715 19 45
www.varmtochskont.se
info@varmtochskont.se